Önemli Tarihler

Kongre Başlangıç Tarihi : 1 Kasım 2023
Kongre Bitiş Tarihi : 5 Kasım 2023
Bildiri Gönderim Son Tarihi : 29 Eylül 2023, Cuma

Bilimsel Program

A SALONU
13:00-13:30 AÇILIŞ TÖRENİ

Faruk AYDIN
KLİMUD Başkanı

Candan ÇİÇEK
TMC Başkanı

Gül ERDEM
KLİMUD Genel Sekreteri

13:30-14:30 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanları:   Faruk AYDIN, Candan ÇİÇEK

Tıp Eğitiminde Güncel Yenilikler
İskender SAYEK
14:30-15:30 AÇILIŞ KONFERANSI - 2
Oturum Başkanı: Faruk AYDIN 
Konuşmacı: Asım KARAÖMERLİOĞLU
15:30-16:00 ÇAY KAHVE ARASI
16:00-17:30 AZKLMİB
Oturum Başkanları:  Gül ERDEM, Ramin BAYRAMLI

Azerbaycan’da Tıp Laboratuvarlarının Yapısı, Standartlar ve Deneyimler
Ramin BAYRAMLI

Azerbaycan'da Mikrobiyoloji Eğitimi
Yaver HACISOY

Azerbaycan'da Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve Sifilis Seroprevalansı
Gumral VELİYEVA

Bakü ve Sumqayıt Devlet Hastanelerinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Aynur İSMAYIL
17:30-19:00 Yuvarlak Masa Oturumu
Yüzüncü Yılda Dünden Bugüne Tıbbi Mikrobiyoloji
Oturum Başkanı: Yurdanur AKGÜN
Konuşmacılar: Gülşen HASÇELİK, Hasan Cenk MİRZA , Pınar SAĞIROĞLU, Güner SÖYLETİR
A SALONU B SALONU C SALONU
08:00-09:00 Uzmanıyla Tartışalım - 1
Adli Mikrobiyolojide Olgularla Sorunlar-Çözümler
Oturum Başkanları: Cumhur ÖZKUYUMCU, Mustafa GÜLER
Konuşmacılar: Nihan ZİYADE, Neval ELGÖRMÜŞ
Viroloji Günleri Açılışı
KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
Açılış Konferansı
Virusların ve Pandemilerin Kökeni
Gülden ÇELİK
Anaerop Enfeksiyonlarda Klinik Mikrobiyolojik Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Mustafa ÖZYURT, Mehmet PARLAK

Anaerop Bakterilerin İzolasyon İdentifikasyon ve Antimikrobiyal Duyarlılığının Saptanmasında Ülkemizde Laboratuvar Standardizasyonu
Selahattin ATMACA

Anerop Bakterilerde Nadir Rastlanan Etkenler ve Klinik Belirtileri
Nurver ÜLGER TOPRAK

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-001,SS-002
09:00-10:30 Tıp Fakültesi Lisans Eğitiminde Tıbbi Mikrobiyoloji ve İyi Uygulama Örnekleri
Oturum Başkanları: İskender SAYEK, Yurdanur AKGÜN

UÇEP Bağlamında Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitimini Nasıl Geliştirebiliriz?
Neşe KAKLIKKAYA

İyi Uygulama Örnekleri
Melek DEMİR
Viroloji Laboratuvarı Perspektif
Oturum Başkanları: Selda ERENSOY, İmran SAĞLIK

Hücre Kültüründen Organoidlere, Virus Kültüründe Gelişmeler
Füsun CAN

Klasik PCR’dan Virom Analizlerine
Mert Ahmet KUŞKUCU

Metagenomik Analizin Klinik Uygulamaları
Arzu SAYINER

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-003, SS-004
Uzmanıyla Tartışalım - 2
Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Oturum Başkanları: Tuncer ÖZEKİNCİ, Gönül ASLAN
Konuşmacılar: Cihan YEŞİLOĞLU, Ayşe Özlem METE

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-005,SS-006,SS-007,SS-008
10:30-11:00 ÇAY KAHVE ARASI
11:00-12:30 SKK ÇG
Kan Kültüründe Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?
Oturum Başkanları: Aynur EREN TOPKAYA, Ayşegül GÖZALAN

Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Sorunu ve Çözüm Önerileri
İpek MUMCUOĞLU

Sepsis Tanısında Biyobelirteçler
Zeynep Ceren KARAHAN

Sepsis Tanısında Hızlı Tanı Testleri
Banu SANCAK

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-009, SS-010, SS-011
Olgularla Klinik Virolojide Tanı Algoritmaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Yorumlu Raporlama
Oturum Başkanları: Selda ERENSOY, Dilek ÇOLAK

EBV Enfeksiyonları
Gözde AKKUŞ KAYALI

CMV Enfeksiyonları
Nazlı GÜRKAN

Viral Hepatitler
Özgür APPAK

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-012,SS-013,SS-014
Uzmanıyla Tartışalım - 3
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Oturum Başkanları: Sebahat AKSARAY, Rabia CAN SARINOĞLU
Konuşmacılar: Murat YAMAN, Eda KEPENEKLİ

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-015
12:30-13:30 UYDU-1
Oturum Başkanı: Erdal ÖZBEK

Enfeksiyon Hastalıklarının Hızlı Moleküler Tanısında Sürekli Örnek Yüklenebilen, Tüm Test Tiplerinin Paralelel Çalışılabildiği Yeni Nesil Çözümler
Mesut YILMAZ

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları’nın Tanı ve Tedavisini Yönlendirmede Multipleks Moleküler Test Panellerinin Performansının Değerlendirilmesi
Mustafa KOLUKIRIK
13:30 – 14:00 UYDU-2
Oturum Başkanı: Zeynep GÜLAY

Direncin Oluşumu, Bulaşması, Yayılımı: Tehditler ve Çözümler TEK SAĞLIK
Serap Süzük YILDIZ
13:30-14:30 ÖĞLE ARASI / POSTER GEZİSİ
14:30-16:00 TTMYK
HER YÖNÜYLE EĞİTİM VE ÇIKTILARINI TARTIŞIYORUZ
Uzmanlık Eğitiminde Güncel Durum
Oturum Başkanları: Burçin ŞENER, Duygu FINDIK

Yeterlik Sınavı 2022 Sonuçları Ne Diyor? (ÖD-SK)
Candan ÇİÇEK

Eğitimin Standardizasyonunu Nasıl Arttırabiliriz? (Akreditasyon Komisyonu)
Nuran ESEN

Eğitici Kadroda Nicelik ve Nitelik Açısından Ne Durumdayız? (EPGK)
Aydan ÖZKÜTÜK

Eğitime STE-SMG Desteği
Fadile Yıldız ZEYREK
İmmün Düşkün Konak Enfeksiyonlarında Güncel Durum
Oturum Başkanları: Selma GÖKAHMETOĞLU

İmmün Düşkün Konakta Viral Etkenlerde Güncel Durum ve Sorunlar
İmran SAĞLIK

İmmün Düşkün Konakta CMV Enfeksiyonları
Dilek ÇOLAK

İmmün Düşkün Konakta İmmünolojik Parametrelerin İzlemi
Mehmet SOYLU

İmmün Düşkün Konakta HBV Enfeksiyonları Olgular
Özgür APPAK

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-016
TMC Paneli
Genç Mikrobiyologların Gözünden Mikrobiyolojideki Yenilikler (TMC GençBil ÇG)
Oturum Başkanları: Buket BADDAL, Barış OTLU

Mikrobiyolojik Tanıda Yapay Zekâ Destekli Sistemler
Elif Seren TANRIVERDİ

Bizi Hangi Aşılar Bekliyor? Biz Hangi Aşıları Bekliyoruz?
Harika Öykü DİNÇ

Mikrobiyolojide Scientometric Yöntemler
Okan AYDOĞAN
16:00-16:30 ÇAY KAHVE ARASI
16:30-17:30 UYDU-3
Otoimmün Seroloji: Klinisyen Ne Bekliyor? Laboratuvar Ne Raporluyor?
Oturum Başkanı:
Burçin ŞENER
Konuşmacılar: Ömer KARADAĞ, Tutku TAŞKINOĞLU
17:30-19:00 TTMYK
Yan Dal Uzmanlıklarında Eğitim, Sahada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Çalıştayın Ardından Yansımalar
Oturum Başkanları: Burçin ŞENER, Dilek ÇOLAK

Çalıştay Sonuç Raporunun Sunulması Sahada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ali Korhan SIĞ

Ülkemizde Yan Dal Uzmanlık Kadrolarının Güncel Analizi
Alev ÇETİN DURAN

Yan Dalın Sesi; Ne bekledik? Ne Yaşadık? Nereye Doğru Gidiyoruz?
Rabia CAN SARINOĞLU
Rutin Viroloji Laboratuvarı; Pandemi ve Post Pandemi Dönemi
Oturum Başkanları: Candan ÇİÇEK, Tercan US

COVID-19 Pandemisi ve Sonrasında Viroloji Laboratuvarlarında Güncel Durum; Sahada Neler Oluyor?
Murat YAMAN

COVID-19 Laboratuvar Tanısında Son Gelişmeler
Selma GÖKAHMETOĞLU

Viroloji Laboratuvarı Hizmet Organizasyonu; Farklı Kurum Modellerinde Yeni Testlerin Süreç Yönetimi
(Teknik Şartname Hazırlanması, Testlerin Kurulumu, Yürütülmesi ve Test Onayı Verme)
Bedia DİNÇ

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-017,SS-018,SS-019
Uzmanıyla Tartışalım - 4
Kemik ve Eklem Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Oturum Başkanları: Nida ÖZCAN, Ahmet ARSLANTÜRK
Konuşmacılar: Nevzat ÜNAL, Azad YILDIRIM

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-020,SS-021,SS-022
19:00-20:00 TTMYK GENEL KURUL 19:00-19:30

Ödüllü Yarışma Euroimmun
 
A SALONU B SALONU C SALONU
08:00-09:00 KONFERANS
EUCAST Klinik Sınır Değerlerinin Belirlenmesi
Oturum Başkanları: Serap SÜZÜK YILDIZ, Osman Sezer CİRİT
Konuşmacı: Onur KARATUNA

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-023,SS-024
Doğal Afetlerde Viroloji Laboratuvarı
Oturum Başkanları: Mert Ahmet KUŞKUCU, Murat ARAL

Afet Sonrası Viral Enfeksiyonlar ve Sendromik Panellerin Önemi
Sinem AKÇALI

Sahada Klinik Viroloji Laboratuvarı’nın Kurulması ve Sürecin Yönetilmesi
Hasan BAYRAK

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-025
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU, Neriman AYDIN

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-026, SS-027, SS-028,
SS-029, SS-030, SS-031,
SS-032, SS-033, SS-034, SS-035
09:00-10:30 ODKML ÇG
Afetlerin Mikrobiyolojik ve Epidemiyolojik Sonuçları
Oturum Başkanları: Berrin ESEN, Zeynep Ceren KARAHAN

Afetlerin Mikrobiyal Adaptasyon ve Çeşitlilik Üzerine Etkisi
Barış OTLU

Afetlerin Vektörler, Kemirgenler ve Yaşam Alanları Üzerine Etkisi
Mehmet Ali ÖKTEM

Afetlerin İnsan Yaşamı Üzerine Etkisi ve Enfeksiyon Gelişimine Katkısı
Fehminaz TEMEL

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-036,SS-037, SS-038
HIV Tanısında Yaşanan Sorunlar, Güncel Algoritma, Hep Birlikte Tartışıyoruz
Oturum Başkanları: Gülden ÇELİK, Rabia CAN SARINOĞLU

Ulusal HIV Tanı Algoritmasında Güncel Durum
Tülin DEMİR

Raporlama ve Bilgilendirmede Karşılaşılan Güçlükler: Sahada Yaşanan Sorunlar
Rabia CAN SARINOĞLU

Tartışma

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-039,SS-040
Uzmanıyla Tartışalım - 5
Solunum Sistemi Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Oturum Başkanları: Alper AKSÖZEK, Pınar ÇIRAGİL
Konuşmacılar: Özge TAPAN , Oğuz Alp GÜRBÜZ

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-042,SS-043,SS-044
10:30-11:00 ÇAY KAHVE ARASI
11:00-12:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları :Tuncer ÖZEKİNCİ, Selahattin ATMACA

Sözlü Bildiri Oturumu
"SS-045, SS-046, SS-047,
SS-048, SS-049, SS-050,
SS-051, SS-052, SS-053,
SS-054, SS-055, SS-056,
SS-057, SS-058, SS-059"
Yeni veya Yeniden Önem Kazanan Viral Tehditler
Oturum Başkanları: Rüçhan SERTÖZ, Ahmet PINAR

Monkey Pox
Füsun CAN

Çocuklarda Etyolojisi Belli Olmayan Hepatitler ve Adenovirüs Enfeksiyonları
Bilal Olcay PEKER

Kızamık Enfeksiyonları-Olgular
Aydan KARAGÜL

Viral Zoonozlar ve Avian Influenza Virusu
Mehmet Ali ÖKTEM
Uzmanıyla Tartışalım - 6
Genital Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Oturum Başkanları: İlknur KALELİ, Esra ÖZKAYA
Konuşmacılar: Emek TÜRKEKUL ŞEN,Fulya KAYIKÇIOĞLU

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-060,SS-061,SS-062
12:30-13:30 UYDU 4
Yoğun Bakımda Sepsis Hastasında Laboratuvar Klinik İlişkisi
Oturum Başkanı: Güner SÖYLETİR
Konuşmacılar: Güner SÖYLETİR, İsmail CİNEL
13:30-14:00 UYDU 5
TORCH Testlerinde Bir Dış Kalite Kontrol Programı Deneyimi
Oturum Başkanı: Zeynep Ceren KARAHAN
Konuşmacı: Tutku TAŞKINOĞLU
13:30-14:30 ÖĞLE ARASI / POSTER GEZİSİ
14:30-16:00 SDA ÇG PANEL
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ve Uzman Sorumluğu
Oturum Başkanları: Füsun CÖMERT, Murat ARAL

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Yapısı ve Temel Görevler
Füsun CÖMERT

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Süreyya GÜL YURTSEVER
Hadiye DEMİRBAKAN
Viral Aşılarda Güncel Durum
Oturum Başkanları: Gülden ÇELİK

Aşıların Geleceği
Selim BADUR

Sars CoV-2/ COVID-19 Aşıları, Yeni Nesil Aşılar, Koruyuculuk Oranları ve Hatırlatma Dozu Önerileri
Yeşim Tuyji TOK

HPV Aşıları ve Güncel Durum
Gülendam BOZDAYI

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-063,SS-064
Uzmanıyla Tartışalım - 7
Olgularla İntrauterin Enfeksiyonlar TORCH-HIV
Oturum Başkanları: Alper AKÇALI, Pınar SAĞIROĞLU
Konuşmacı: Birol ŞAFAK, Seda YILMAZ SEMERCİ
16:00-16:30 ÇAY KAHVE ARASI
16:30-17:30 UYDU - 6
Oturum Başkanı: Bedia DİNÇ

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları’nın Tanı ve Tedavisini Yönlendirmede Multipleks Moleküler Test Panellerinin Performansının Değerlendirilmesi
Gül Bahar ERDEM

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları’nın Tanı ve Tedavisini Yönlendirmede Multipleks Moleküler Test Panellerinin Performansının Değerlendirilmesi
Bedia DİNÇ
17:30-19:00 Tİ ÇG PANEL
Oturum Başkanları: Esvet MUTLU, Alper TOGAY

Akım Sitometrinin Mikrobiyoloji ve Araştırmalarda Kullanım Alanları
Ali ADİLOĞLU

Akım Sitometri Laboratuvarlarının Türkiye’deki Durumu
Selim MERDAN

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-065,SS-066,SS-067,SS-068
Virolojide Sıcak Başlıklar; Kenan MİDİLLİ Hocamızın Anısına
Oturum Başkanları: Barış OTLU, Arzu SAYINER

Influenza Enfeksiyonlarının Erken Tanısında Pre-Pozitif Transkriptomlarin Nanostring Yöntemi ile Saptanması
Sevim MEŞE

Klinik Virolojide Yeni Teknolojiler
Mert Ahmet KUŞKUCU

Viroloji Günleri Kapanış

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-069
TM ÇG PANEL
Sık Görülen Ve Önem Kazanan İnvaziv Mantar Enfeksiyonlarının Tanı Ve Tedavisi: Güncel Durum Ve Yenilikler
Oturum Başkanları: A. Nedret KOÇ, Sevtap ARIKAN AKDAĞLI

Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Belirlenen Öncelikli Fungal Patojenler
A. Nedret KOÇ

Mikolojik Tanı Yöntemlerine Bakış Ve Kılavuz Önerileri
Dilek Yeşim METİN

Fungal Salgınlarda Moleküler Tiplendirme Töntemleri
Beyza ENER

Antifungal Etkili Yeni Bileşikler: Ufukta Neler Var?
Sevtap ARIKAN AKDAĞLI

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-070,SS-071,SS-072
19:00-20:30 KLİMUD 8. OLAĞAN GENEL KURULU
A SALONU B SALONU C SALONU
08:00-09:30 TMC Paneli
Mikobakteri Tanısında Yeni Yaklaşımlar (TMC Mikobakteri ÇG)
Oturum Başkanları: Nuri ÖZKÜTÜK, Ali ALBAY

Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısında Moleküler Tanı ve Potansiyel Hasta Başı Testlerin Kullanımı
Cengiz ÇAVUŞOĞLU

TDM Enfeksiyonlarında Tanı, Tanımlama ve Duyarlılık Testleri
Taylan BOZOK

LTBE Tanısı
Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-073,SS-074
TP ÇG
Halk Sağlığı Açısından Parazitozlar
Oturum Başkanları: Fadile YILDIZ ZEYREK, Fahriye Ekşi

Parazitozlarda Epidemiyolojik Veriler Nasıl Artırılabilir?
Hatice ERTABAKLAR

Parazitozların Sürveyansında Serolojik Ve Moleküler Yöntemler Nasıl Kullanılmalıdır?
Gülay ARAL AKARSU

Afetlerde Parazitozlar: Tanı ve Kontrol
Özlem ULUSAN BAĞCI

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-075,SS-076,SS-077
TMM ÇG
Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Moleküler Mikrobiyolojik Tanı
Oturum Başkanları: Canan KÜLAH, Tercan US

Hangi Etkeni Arayalım, Ne Zaman Test Edelim?
Canan KÜLAH

Hangi Testi Seçelim- PCR, Multipleks PCR, Sendromik Test, Hiçbiri?
Harun AĞCA

Sonuçları Nasıl Yorumlayalım?
Servet ULUER BİÇEROĞLU

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-078,SS-079
09:30-10:30 UYDU - 7
Tüberküloz Eradikasyonu için Quantiferon TB Gold Plus
Oturum Başkanı: Erdal ÖZBEK
Konuşmacı: Görkem YAMAN
10:30-11:00 ÇAY KAHVE ARASI
11:00-12:30 ADSİ ÇG
Kümülatif Antibiyogram, Akılcı Laboratuvar Uygulamalarındaki Yeri ve Sürveyans Önerileri
Oturum Başkanları: Şöhret AYDEMİR, Nisel YILMAZ

Sürveyans Nedir? Antimikrobiyal Direncin İzlenmesinde Sürveyansın Önemi
Hüsniye ŞİMŞEK

Kümülatif Antibiyogramın Antimikrobiyal Yönetime Katkısı Ve Akılcı Laboratuvar Uygulamalarında Önemi
Reyhan YİŞ

Rutin mikrobiyoloji uygulamalarına dayalı antimikrobiyal direnç sürveyans için öneriler
Yeşim BEŞLİ

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-080,SS-081,SS-082
TMİG ÇG (DEPREM BÖLGESİ SERBEST KÜRSÜ)
Oturum Başkanları: Ekrem YAŞAR, Faruk AYDIN
Konuşmacılar: Deprem Bölgesindeki Tüm Meslektaşlarımız
Uzmanıyla Tartışalım - 8
İmmünsüprese Konaklarda İntestinal Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Oturum Başkanları: Nevin TURGAY AKÇİÇEK, Orçun ZORBOZAN
Konuşmacılar: Burçak CÖMERT KOÇAK,Nevin TURGAY AKÇİÇEK,Ayşe Deniz GÖKENGİN

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-083,SS-084,SS-085,SS-86
12:30-13:30 UYDU 8
Çölyak Hastalığının Serolojik Tanısında Doğru Yerde miyiz?
Oturum Başkanı:
Esvet MUTLU
Konuşmacılar: Rukiye BERKEM, Neval YURTTUTAN UYAR
13:30-14:30 ÖĞLE ARASI / POSTER GEZİSİ
14:30-16:00 AYSEK ÇG
Mikrobiyolojik Perspektiften Antimikrobiyal Yönetim
Oturum Başkanları: Zeynep GÜLAY, Ayşe Esra KARAKOÇ

Mikrobiyolojide Geleneksel ve Hızlı Tanı Testleri: Hangi Test, Ne Zaman ve Niçin?
Tuba MÜDERRİS

Çoklu İlaç Direncinin Prevalansının Yüksek Olduğu Durumlarda Antimikrobiyal Yönetim Sağlanabilir Mi?
Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI

Hastane-İlişkili Enfeksiyonlar Ve Antimikrobiyal Yönetim İçin Hastane Ortamındaki Risk Faktörleri Nelerdir?
İlvana ÇAKLOVİCA KÜÇÜKKAYA

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-087,SS-088,SS-089
LG ÇG PANEL
Laboratuvarda Riskleri Her Zaman Yönetebilir Miyiz?
Oturum Başkanları: Sevgi ERGİN, Fahri Yüce AYHAN

Biyorisk Yönetiminde DAP Modeli
Cemile SÖNMEZ

Afet Öncesi Laboratuvar Güvenlik Önlemleri Ve Afete Hazırlık
Yavuz DOĞAN

Afette Neler Yaptık, Neler Yapmalıydık!
Berrin UZUN
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Orhan Cem AKTEPE, Pınar ZARAKOL

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-090, SS-091, SS-092,
SS-093, SS-094, SS-095,
SS-096 ,SS-097 ,SS-098,
SS-099, SS-100, SS-101,
SS-102 ,SS-103, SS-104
16:00-16:30 ÇAY KAHVE ARASI
16:30-17:30 UYDU-9
Dirençli Gram (-) Enfeksiyonların Yönetiminde Seftazidim Avibaktamın Yeri ve Erken Tanının Önemi
Oturum Başkanı: Zeynep Ceren KARAHAN
Konuşmacılar: Zeynep Ceren KARAHAN, Alpay AZAP
17:30-19:00 MRB ÇG PANEL
Gastrointestinal Sistem Mikrobiyotası
Oturum Başkanları: Emel UZUNOĞLU, Celal Kurtuluş BURUK

Gastrointestinal Bariyer Bütünlüğü ve Mikrobiyota
Dilek ÇOLAK

Mikrobiyota ve Organ İlişkileri
Özlem KOYUNCU ÖZYURT

Yeni Nesil Probiyotikler
Gülfem TEREK ECE

Beslenmenin Bağırsak Mikrobiyotası Üzerindeki Etkileri
Emel UZUNOĞLU

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-105,SS-106,SS-107
LUKA ÇG PANEL
Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite İyileştirme Çalışmalarında Neler Yapıyoruz
Oturum Başkanları: Ahmet PINAR, Aydan ÖZKÜTÜK

Laboratuvarda Kalite Sistemleri Ve Sahada Karşılanmayan Standartlar
Pervin Özlem BALCI

Kalite Akreditasyon Sistemlerinde Laboratuvar Tesis Güvenliği Ve Risk Analizi
Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK

Laboratuvarda Süreç İyileştirme
Meltem IRMAK

Sözlü Bildiri Oturumu
SS-108
AGUK
Uzmanlık Öğrenciliğinde Tez Paradoksu: Türkiye Bir Tez “Çöplüğü” Mü?
Oturum Başkanları: Özlem ULUSAN BAĞCI, İlke TOKER ÖNDER
Konuşmacılar: Sultan GÜLBAHÇE ORHAN, Şeyma Aybüke ÖZYAR KURTÇU
A SALONU B SALONU C SALONU
09:00-10:30 TMC Paneli
Sıtmaya Karşı Koruma Stratejilerinde Güncel Durum (Parazitoloji ÇG)
Oturum Başkanı: Ayşegül TAYLAN ÖZKAN

Sıtmaya Karşı Koruma Stratejilerinde Güncel Durum
Emrah RUH

KONFERANS 2. Vektör Kaynaklı Enfeksiyonlar (KKTC platformu+Tularemi ÇG)
Oturum Başkanı: Tamer ŞANLIDAĞ

Vektör Kaynaklı Enfeksiyonlarda Sahada Risk Analizi
Bekir ÇELEBİ
CYBE ÇG
Vakalar üzerinden Sifilis: Testler ve Yorumlanması
Oturum Başkanları: Orhan Cem AKTEPE, Özgen ESER

Sifilis Testleri ve Algoritmaları
Pınar ZARAKOL

Olgularla Sahada Yaşanan Problemler
Yeliz ÇETİNKOL

Konjenital Sifilis ve Nörosifilis Tanısı
Yasemin ZER
HSL ÇG
Afetlerde Halk Sağlığı Laboratuvarları
Oturum Başkanları: Berrin ESEN, Belkıs LEVENT

Geçmişten Günümüze Halk Sağlığı Laboratuvarlarının İşlevleri
Umut BERBEROĞLU

Afetlerde Halk Sağlığı Tehditlerine Hazırlıklı Olmak
Simin CEVAN AMİRHİZİ

Deprem Bölgesinde Halk Sağlığı Laboratuvarında Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak
Deniz PEKMEZCİ
10:30-11:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Gül ERDEM
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Osman Sezer CİRİT
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Gönül AKSU
11:30-12:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Gül ERDEM
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Osman Sezer CİRİT
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Gönül AKSU
12:30-13:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Gül ERDEM
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Osman Sezer CİRİT
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Gönül AKSU
13:30-14:00 KAPANIŞ OTURUMU